Tájékoztató az A1 kategóriás járművezető képzés vállalási és végrehajtási feltételeiről

  1. A képző szerv adatai:
    • név: Bernhardt János Magán Autósiskola
    • cím: 7150 Bonyhád Benczúr Gyula út 43.
    • telefonszám: 30/9372638
    • a cég formája: egyéni vállalkozás
    • iskolavezető: Bernhardt János (NKH nyilvántartási száma: 10143)
    • vállalkozói igazolvány száma: ES-228666
    • kamarai regisztrációs szám: B-9902178
    • képzési engedély szám: DD/KC/NS/A/172/2/2010
    • ügyfélfogadás:
      • Bonyhád, Gyár utca 1. Hétfőtől Péntekig 11-16 óráig (30/9372638)
      • Szekszárd, Tinódi utca 11. Hétfőtől Péntekig 11-16 óráig (30/9372638)
    • ÁFSZ nyilvántartási szám: 17-0029-05
    • weboldal: bernhardtautosiskola.hu
    • e-mail: bernhardtautosiskola@gmail.com
  1. A tanfolyamra való felvétel módja:
    • elérte a jogszabályban meghatározott életkort (16 év) vagy annál legfeljebb 180 nappal fiatalabb.
    • van orvosi alkalmassági igazolási (házi vagy gyerek orvos).
    • jelentkezési lapon nyilatkozik, hogy rendelkezik a gépjárművezetői vizsgához előírt alapfokú iskolai végzettséggel és nincs jogerősen a jármű vezetésétől eltiltva.
    • képzési szerződést elfogadja, aláírja.
    • meghatalmazást ad az autósiskola képviselőjének, hogy ügyében a hatóságnál eljárjon. 
  1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
    • a tanfolyam elméleti részét 22 óra (1 elméleti óra 45 perc), igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. (felmentés: siket, mozgáskorlátozott)
    • a jogszabályban (16 év) meghatározott életkort betöltötte, annál legfeljebb 90 nappalfiatalabb.
    • elméleti oktatási díjat illetve a vizsgadíjat befizette.
    • ha az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül nem kezdi, meg vagy 1 éven belül nem tesz sikeres KRESZ vizsgát, akkor új tanfolyamot kell végeznie, és újból be kell fizetni a tanfolyam díját.
    • ha az első sikeres elméleti vizsgát követően a tanuló a képzést 2 éven belül nem fejezi be, akkor köteles új tanfolyamra beiratkozni és a képzés teljes díját ismételten befizetni.
  1. A járműkezelési vizsgára bocsátás feltételei:
    • alapoktatás kötelező óraszámát 6 óra (1 gyakorlati óra 50 perc), igazoltan levezette.
    • vizsgára bocsátás életkorát (16 év) elérte.
    • oktatási és vizsgadíjat befizette.
    • rendelkezik a vizsgához szükséges ruházattal és védőfelszereléssel. 
  1. A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:
    • főoktatás kötelező óraszámát 10 óra és 240 km-t (1 gyakorlati óra 50 perc), igazoltan levezette.
    • oktatás díját illetve a vizsgadíjat kifizette.
    • rendelkezik a vizsgához szükséges ruházattal és védőfelszereléssel.
  1. Vizsgaigazolás kiadásának feltételei
    • sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolás átvehető a TM-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatán.
    • szükséges bemutatni a személyigazolványt és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt.
    • szükséges bemutatni a sikeres elsősegély vizsgáról kiállított igazolványt, vagy a felmentést igazoló okiratot, vagy az érvényes vezetői engedélyt.
    • vizsgaigazolással, orvosi alkalmasságival (ha ez az első vezetői engedély) és személyigazolvánnyal a jogosítványt bármelyik okmányirodában lehet igényelni.
  1. Oktató járművek
    • az autósiskola saját oktató járművével végzi az oktatási tevékenységet, melynek a díja a felnőttképzési szerződésben van rögzítve és a 2 számú melléklet, részletesen tartalmaz.
  1. A tanuló kötelezettsége és jogai:
  • köteles a tanuló az előírt minimális oktatási órán részt venni, jelenléti ívet vagy a vezetési kartont minden oktatáson aláírni, hiányzás esetén, pótfoglalkozáson részt venni.
  • a 2. számú mellékletben feltüntetett díjakat, elméleti tanfolyam esetén a tanfolyam végéig, gyakorlati vezetés esetén járműkezelés illetve forgalmi vizsgáig vagy a tárgy hónapban vezetett órákat a hónap végéig megfizetni köteles.
  • Vizsgadíjakat a vizsga előtt legalább 10 nappal kell befizetni. Az oktatási illetve vizsgadíj befizetés elmaradása esetén a vizsga, nem bonyolítható le.
  • vizsgadíjat a TM-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén Szekszárd Kiskorzó tér 3, ügyfélszolgálatán, pénztári befizetéssel lehet rendezni.
  • oktatási díjat csak az autósiskola ügyfélszolgálatán lehet befizetni.
  • a tanulónak joga van a minimális óraszám után vizsgára jelentkezni. (Természetesen az oktatóval történő, konzultálás után pótóra vásárolható, díja megegyezik az alapóráéval)
  • a tanuló választhat a rendelkezésre álló technikai eszközök vagy oktatók közül, az oktatási tevékenység idejére.
  • a tanulónak joga van a tanfolyam menete közben (ha nincs megelégedve a szolgáltatással, vagy elköltözik, stb.) másik oktatót kérni, vagy másik képzőszervnél folytatni a képzést.
    Ebben az esetben az autósiskola nem gördít akadályt, hanem 3 napon belül egy képzés igazolás nyomtatvánnyal igazolja az addig elvégzett tanfolyam részvételt, vezetési órákat. A tanuló köteles kifizetni az addigi szolgáltatás díját, külön díjat nem számol fel az autósiskola.
  • az Autósiskola által rendelkezésre bocsátott tananyagot (tankönyv, CD) az elméleti vizsga előtt vissza kell juttatni.
  • külföldi állampolgárok vezetői engedélyt vagy kategóriabővítést szerezhetnek, de a vizsgaigazolás kiadásának feltétele 6 hónapos igazolt tartózkodási engedély.
  • a tanfolyamon résztvevőknek közúti elsősegély nyújtási ismeretekből vizsgát kell tennie,
    melyet a Vöröskereszt megyei szervezete végez az autósiskola közreműködésével.
  • hogy a képzések időpontjaiban indokolatlanul nem késik, nem hiányzik, ha indokolt a távolmaradása, akkor azt oktatási óra előtt, legalább 6 órával közli az oktatójával, ellenkező esetben az elmaradt óráért díjat kell fizetnie.
  • Az elméleti tanfolyamról való hiányzást külön órákon pótolja, vagy a másik tanfolyamon tartott előadáson az elmaradt témakörben részt vesz és amennyiben a képzőszerv díjat számol fel azt a tanuló saját plusz költségének tekinti.
  • Az oktatási, illetve vizsga helyszínekre történő utazást saját költségének tekinti és az oktatóval való egyeztetés után a megfelelő motoros ruházatban jelenik meg.
  1. A tanuló ezúton nyilatkozik, hogy a gyakorlati oktatás és a vizsgák során az autósiskola által biztosított motorkerékpárt saját felelősségére használja, és a motorkerékpárban az oktatás és a vizsga során általa okozott károkat az autósiskola részére haladéktalanul megtéríti.

Véleménye fontos számunkra ezért kérem a képzéssel kapcsolatos észrevételeket, reklamációt, tájékoztatást, az autósiskola ügyfélszolgálatán személyesen, illetve a megelégedettségi kérdőív kitöltésével közölheti.

Panaszával fordulhat:

  • Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzésellenőrzési és Vizsgáztatási Osztály, Szekszárd Kiskorzó tér 3. Telefonszám: 74/415-411/158
  • Helyi Önkormányzat jegyzője, vagy Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szekszárd.
  • A képzést engedélyező hatósághoz, Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Budapest Teréz krt. 38. telefon: 06-1-8141818
  • Az autósiskola vezetőjéhez tel: 30-9372638

Érvényes 2015.01.01-től