Tájékoztató a BE kategóriás (személygépkocsi nehézpótkocsival) járművezető képzés vállalási és végrehajtási feltételeiről

 1. A képző szerv adatai:
  • név: Bernhardt János Magán Autósiskola
  • cím: 7150 Bonyhád Benczúr Gyula út 43.
  • telefonszám: 30/9372638
  • a cég formája: egyéni vállalkozás
  • iskolavezető: Bernhardt János (NKH nyilvántartási száma: 10143)
  • vállalkozói igazolvány száma: ES-228666
  • kamarai regisztrációs szám: B-9902178
  • képzési engedély szám: DD/KC/NS/A/172/2/2010
  • ügyfélfogadás:
   • Bonyhád, Gyár utca 1. Hétfőtől Péntekig 11-16 óráig (30/9372638)
   • Szekszárd, Tinódi utca 11. Hétfőtől Péntekig 11-16 óráig (30/9372638)
  • ÁFSZ nyilvántartási szám: 17-0029-05
  • weboldal: bernhardtautosiskola.hu
  • e-mail: bernhardtautosiskola@gmail.com
 1. A tanfolyamra való felvétel módja:
  • elérte a jogszabályban meghatározott életkort (18 év) vagy annál legfeljebb 180 nappal fiatalabb.
  • érvényes “B” kategóriás jogosítvány (amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek)
  • jelentkezési lapon nyilatkozik, hogy rendelkezik a gépjárművezetői vizsgához előírt alapfokú iskolai végzettséggel és nincs jogerősen a jármű vezetésétől eltiltva.
  • képzési szerződést elfogadja, aláírja, 18 éves kor alatt a szülő vagy gondviselő is aláírja.
  • meghatalmazást ad az autósiskola képviselőjének, hogy ügyében a hatóságnál eljárjon, 18 éves kor alatt a szülő vagy gondviselő is aláírja.
 1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
  • a tanfolyam elméleti részét 22 óra (1 elméleti óra 45 perc), igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. (felmentés: siket, mozgáskorlátozott)
  • a jogszabályban (18 év) meghatározott életkort betöltötte, annál legfeljebb 90 nappal fiatalabb.
  • elméleti oktatási díjat illetve a vizsgadíjat befizette.
  • ha az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül nem kezdi, meg vagy 1 éven belül nem tesz sikeres KRESZ vizsgát, akkor új tanfolyamot kell végeznie, és újból be kell fizetni a tanfolyam díját.
  • ha az első sikeres elméleti vizsgát követően a tanuló a képzést 2 éven belül nem fejezi be, akkor köteles új tanfolyamra beiratkozni és a képzés teljes díját ismételten befizetni.
 1. A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:
  • alap és főoktatás kötelező óraszámát, 16 órát és ehhez tartozó 192 km-t (1 gyakorlati óra 50 perc), igazoltan levezette.
  • oktatás díját illetve a vizsgadíjat kifizette.
  • vizsgára bocsátás életkorát (18 év) elérte. 
 1. Vizsgaigazolás kiadásának feltételei
  • sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolás átvehető a TM-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatán.
  • szükséges bemutatni a személyigazolványt, vezetői engedélyt és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt.
  • vizsgaigazolással és személyigazolvánnyal a jogosítványt bármelyik okmányirodában lehet igényelni.
 1. Oktató járművek
  • az autósiskola saját oktató járművével végzi az oktatási tevékenységet, melynek a díja a felnőttképzési szerződésben van rögzítve és a 2 számú melléklet, részletesen tartalmaz.
  • a tanuló választhat oktatót és oktató járművet a gyakorlati képzésre, az autósiskolánál dolgozó oktatók közül.
 1. Oktatók és oktató járművek
  • Laszlóczky László
 1. A tanuló kötelezettsége és jogai:
 • köteles a tanuló az előírt minimális oktatási órán részt venni, jelenléti ívet vagy a vezetési kartont minden oktatáson aláírni, hiányzás esetén, pótfoglalkozáson részt venni.
 • a 2. számú mellékletben feltüntetett díjakat, elméleti tanfolyam esetén a tanfolyam végéig, gyakorlati vezetés esetén járműkezelés illetve forgalmi vizsgáig vagy a tárgy hónapban vezetett órákat a hónap végéig megfizetni köteles.
 • Vizsgadíjakat a vizsga előtt legalább 10 nappal kell befizetni. Az oktatási illetve vizsgadíj befizetés elmaradása esetén a vizsga, nem bonyolítható le.
 • vizsgadíjat a TM-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén Szekszárd Kiskorzó tér 3, ügyfélszolgálatán, pénztári befizetéssel lehet rendezni.
 • oktatási díjat csak az autósiskola ügyfélszolgálatán lehet befizetni.
 • a tanulónak joga van a minimális óraszám után vizsgára jelentkezni. (Természetesen az oktatóval történő, konzultálás után pótóra vásárolható, díja megegyezik az alapóráéval)
 • a tanuló választhat a rendelkezésre álló technikai eszközök vagy oktatók közül, az oktatási tevékenység idejére.
 • a tanulónak joga van a tanfolyam menete közben (ha nincs megelégedve a szolgáltatással, vagy elköltözik, stb.) másik oktatót kérni, vagy másik képzőszervnél folytatni a képzést.
  Ebben az esetben az autósiskola nem gördít akadályt, hanem 3 napon belül egy képzés igazolás nyomtatvánnyal igazolja az addig elvégzett tanfolyam részvételt, vezetési órákat. A tanuló köteles kifizetni az addigi szolgáltatás díját, külön díjat nem számol fel az autósiskola.
 • az Autósiskola által rendelkezésre bocsátott tananyagot (tankönyv, CD) az elméleti vizsga előtt vissza kell juttatni.
 • külföldi állampolgárok vezetői engedélyt vagy kategóriabővítést szerezhetnek, de a vizsgaigazolás kiadásának feltétele 6 hónapos igazolt tartózkodási engedély.
 • a tanfolyamon résztvevőknek közúti elsősegély nyújtási ismeretekből vizsgát kell tennie,
  (kivéve, ha jogszabályban meghatározott iskolai végzettség felmentést ad, vagy rendelkezik 1984. január 1-után szerzett vezetői engedéllyel, illetve járművezetői igazolvánnyal, vagy megszerezte a Magyar Vöröskereszt által kiállított közúti elsősegély vizsga igazolását)
  melyet a Vöröskereszt megyei szervezete végez az autósiskola közreműködésével.
 • hogy a képzések időpontjaiban indokolatlanul nem késik, nem hiányzik, ha indokolt a távolmaradása, akkor azt oktatási óra előtt, legalább 6 órával közli az oktatójával, ellenkező esetben az elmaradt óráért díjat kell fizetnie.
 • Az elméleti tanfolyamról való hiányzást külön órákon pótolja, vagy a másik tanfolyamon tartott előadáson az elmaradt témakörben részt vesz és amennyiben a képzőszerv díjat számol fel azt a tanuló saját plusz költségének tekinti.
 • Az oktatási, illetve vizsga helyszínekre történő utazást saját költségének tekinti és az alkalomhoz illő módon (zárt cipő, szandál, esztétikus utcai ruházat) jelenik meg.

Véleménye fontos számunkra ezért kérem a képzéssel kapcsolatos észrevételeket, reklamációt, tájékoztatást, az autósiskola ügyfélszolgálatán személyesen, illetve a megelégedettségi kérdőív kitöltésével közölheti.

Panaszával fordulhat:

 • Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzésellenőrzési és Vizsgáztatási Osztály, Szekszárd Kiskorzó tér 3. Telefonszám: 74/415-411/158
 • Helyi Önkormányzat jegyzője, vagy Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szekszárd.
 • A képzést engedélyező hatósághoz, Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Telefon: 06-1-8141800
 • Az autósiskola vezetőjéhez tel: 30-9372638

 

Érvényes 2016.06.01-től